The Lace Coffee – chụp ảnh đồ uống, pha chế

The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (16)

Photo: Minh Hiếu
Foodstylist: Phương Thanh
Art Director: Can Đăng
Can Đăng Studio

The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (4)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (8)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (7)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (7)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (1)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (1)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (14)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (13)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (10)
The-lace-coffee-chup-anh-do-uong-pha-che (9)

Liên hệ chụp ảnh đồ uống – chụp ảnh món ăn với Can Đăng Studio:
Hotline: 090 432 9595 – 0912 868288
Gmail: candangphoto@gmail.com
Website: https://candangstudio.vn/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@candang.studio
Youtube: https://www.youtube.com/@canangstudiovn

Tin Liên Quan