Hậu trường chụp ảnh món ăn

Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm khác nhau của Can Đăng Studio.