Pepper Lunch

Can Creative
Producer: Can Đăng
Photographer: Minh Hiếu
Food stylist: Minh Tú

Hậu trường chụp ảnh

Tin Liên Quan