Lì xì PIT Studio

“Giao” – điểm tạm dừng tất yếu khi muốn chuyển tiếp sang trạng thái khác, là thời điểm giao thoa giữa thiên nhiên hai mùa, là thời khắc chuyển giao đầu cuối hai thập kỷ, là nơi giao nhau của sự cũ và mới trogn tâm trí con người

“Giao” tượng trưng cho thời điểm suy ngẫm để gác lại đi những chuyện năm cũ, là quãng lặng để sạc đầy cho một năm mới đày trải nghiệm đón chờ.

Hình ảnh được thực hiện bởi Can Đăng Studio
Photographer: Can Đăng
Liên hệ chụp ảnh: 0912 868288 – 090 432 9595

Tin Liên Quan